Salarisadministratie

Normbedragen, SV-dagen, reiskostenvergoedingen, premiepercentages, premiedifferentiatie WAO, loonbelastingtabellen, eindheffing, loonbestanddelen, afdrachtvermindering, inhoudingen Sociale Verzekering en pensioenfonds, etc, etc. Een adequate loonadministratie is een must voor elke onderneming met personeel, dat zal niemand bestrijden. Dat het voeren van de loonadministratie specialistenwerk is staat ook niet ter discussie.

Hierbij is het niet alleen essentieel dat het salaris tijdig en correct wordt overgemaakt maar ook dat u als ondernemer de voortdurende wijzigingen bijhoudt, juiste informatie verstrekt aan fiscus, uitvoeringsinstelling en pensioenfonds en zorg draagt voor de juiste inhoudingen.

Salarisadministratie op maat

Ik ben volledig ingericht om uw gehele salarisadministratie over te nemen, of het nu gaat om 1 medewerker of om 50. Niet alleen zorg ik voor tijdige aanlevering van de maandelijkse salarisstroken, jaaropgaaf en (fiscale) aangifte, ook neem ik u werkzaamheden uit handen als het gaat om aanlevering van meldingen aan de fiscus, UWV en pensioeninstelling, bijhouden van vakantie en ziektedagen en urenadministratie. Hierbij kan ik uw gehele personeelsadministratie in beheer houden zodat u de zekerheid heeft nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Flexibele diensten

De loonadministratie verzorg ik ook los van de financiële administratie. U hoeft hierdoor niet de gehele administratie bij mij onder te brengen. Maandelijks verstrek ik u schriftelijk of digitaal de informatie die u nodig heeft, zoals loon journaalpost en een betalingslijst, die u over neemt in uw boekhouding waarmee een perfect aansluiting tot stand komt.

Tevens kan ik uw betaalbestand aanmaken welke u vervolgens inleest in uw telebankierprogramma. Na akkoord ondertekent u de opdracht en verzend deze aan uw bank. Supergemakkelijk, tijdbesparend en efficiënt.

GEBRUIK MAKEN VAN DEZE SERVICE ?

Boekhouding

Een compleet financieel administratief pakket tegen een vast tarief per jaar vanaf € 1.500 excl. btw.

Klik hier voor meer informatie

Klantgericht Concept

Serviceverlening en een modulaire opbouw van mijn dienstenpakket. Twee kernpunten binnen mijn filosofie bedoeld om tot een optimale dienstverlening te komen.

Klik hier voor meer informatie