Een klantgericht concept

Serviceverlening en een modulaire opbouw van mijn dienstenpakket. Twee kernpunten binnen mijn filosofie bedoeld om tot een optimale dienstverlening te komen. Daarmee wil ik een partner zijn die actief oplossingen aandraagt voor knelpunten in de administratie en fiscale vraagstukken.

Oplossing die bedoeld zijn u werk uit handen te nemen zodat u zich volledig kunt concentreren op het ondernemen dan wel die u fiscale voordelen opleveren, nu of in de toekomst.

Administratieve diensten:

 • Wegwerken van administratieve achterstanden;
 • Controle op in eigen beheer verzorgde administratie;
 • Complete verzorging van de financiële administratie inclusief kwartaal- en jaarrapportage;
 • Verzorgen van de complete salaris- en personeelsadministratie inclusief maandelijkse salarisstroken;
 • Jaaropgaaf personeel, MSV, ziek/herstelmeldingen, in/uitdienst meldingen aan ziekenfonds en jaaropgaaf aan UWV, fiscus, pensioenfonds etc.
 • Debiteuren beheer en incasso;
 • Opstellen jaarrekening;
 • Controle op in eigen beheer opgemaakte jaarrekening;
 • Begeleiding starters;
 • Intensieve begeleiding en advisering;
 • Het vormen van een klankbord;
 • Overige werkzaamheden.

Fiscale diensten:

 • Opmaken van aangifte omzet-, loon-, vennootschaps-dividend- en inkomstenbelasting;
 • Opmaken van jaaraangifte loonbelasting;
 • Begeleiding van controles door fiscus;
 • Verstrekken van fiscale adviezen;
 • Voeren van bezwaar/beroepsprocedures;
 • Overige fiscale werkzaamheden.

GEBRUIK MAKEN VAN DEZE SERVICE ?

Salarisadministratie

Normbedragen, SV-dagen, reiskostenvergoedingen, premiepercentages, premiedifferentiatie WAO, loonbelastingtabellen, eindheffing, loonbestanddelen, afdrachtvermindering, inhoudingen Sociale Verzekering en pensioenfonds, etc, etc.

Klik hier voor meer informatie

Boekhouding

Een compleet financieel administratief pakket tegen een vast tarief per jaar vanaf € 1.500 excl. btw.

Klik hier voor meer informatie